Berit Wilhelmsen bor og arbeider i Oslo.

ÅRENE JEG BESØKTE KUNSTEN.

Tvers gjennom Galleri Oslo løper en usynlig linje. Et punkt rammes inn av bygningens konstruksjon gjennomgående fra den ene enden av bygningen til den andre.
Suspension (midlertidig opphevelse) I peker mot dette punktet.
Suspension (midlertidig opphevelse) II er motstykket som ikke peker mot et bestemt punkt i arkitekturen.
Speil inviterer til en lek med blikket.
For alltid kunstnerens siste arbeid.
Produksjonen kan antyde en forestående avslutning. Både form og materiale avslører utøverens kjennskap til denne mulige enden.

Suspension (midlertidig opphevelse) I   2007
Bomull (gjenbruk fra tidligere arbeid -2004) og speil

Suspension (midlertidig opphevelse) II   2007
Bomull og speil
Dedikert til mamma.

 Andre prosjekter:
Marsipan avdelingen