Janicke Schønning

ELEVATOR  

Heiser er interessante rom – de er både offentlige og private. Om man er i en heis med mange fremmede er det mulig man vil føle seg beklemt fordi privatgrensen overskrides når man blir dyttet inntil fremmede kropper. Alene i heisen blir det ofte et privat øyeblikk, man sjekker speilet og er lukket inne i et lite rom på vei fra et sted til et annet, plutselig isolert med sine tanker i noen øyeblikk.

 

I tegneinstallasjonen ELEVATOR ønsker Janicke Schønning å utnytte denne dobbeltheten ved å ”projisere” tanker og drømmer på alle overflatene i heisen, som står i sterk kontrast til det offentlige rommet som Galleri Oslo er.

Tegningene og tekstene utføres spontant og eksponerer derfor noe naivt som vi som individer i offentligheten vanligvis må holde skjult.

 

Janicke Schønning er utdannet ved Central St. Martins i London og er bosatt og arbeider i Oslo siden 2004. Hun arbeider hovedsaklig med tekst og tegning i installasjon, der skala og omfang, og den direkte arbeidsmetoden med enkle materialer, er kjennetegnende. Installasjonene er ofte stedsspesifikke og i spenning mellom det private og offentlige.

 

ELEVATOR  

Elevators are interesting spaces; they are both public and private. In an elevator with many strangers one might feel uncomfortable being pushed into each other, and ones private space is invaded. Alone in the elevator there often is a private moment, to check the mirror, enclosed in a small room on the way from one place to another, suddenly alone with ones thoughts.

 

In the drawing installation ELEVATOR Janicke Schønning explores this doubleness by ”projecting” thoughts and dreams onto all the surfaces in the elevator, which is in a strong contrast to the public space Galleri Oslo. The drawings and texts are made spontaneously and thereby expose something naive that individuals in the public sphere usually have to conceal.

 

Janicke Schønning studied at Central St. Martins in London and lives and works in Oslo since 2004. She mainly produces text and drawing installations where scale and quantity, and the direct working process with simple materials are characteristic. The installations are often site specific and in tension between the private and the public.