PROSJEKT GALLERI OSLO

(scroll for English)


Lørdag 17. februar inntar 7 kunstnere Galleri Oslo med skulpturer, mixed mediainstallasjoner, tegneinstallasjoner, video og performance.

Kunstprosjektet vil vare til 4. mars.

Da Galleri Oslo sto ferdig i 1989 var intensjonen at den 390 meter lange innendørs gågaten skulle inneha et variert utvalg av forretninger, restauranter og caféer, og med en spesiell vekt på reiser, fritid og underholdning. Nå i dag, 18 år senere, forbinder de fleste Galleri Oslo med Bussterminalen og en noe udefinerbar gjennomgangsåre mellom Grønland og Oslo S.

Det faktum at Galleri Oslo har funnet en foreløpig form som er så annerledes enn den opprinnelige intensjonen, har trigget et kunstprosjekt i bygget. Dessuten ser de involverte kunstnerne et potensiale og en utfordring i Galleri Oslo som visningssted for samtidskunst, da flere tusen går igjennom bygget daglig. Med Prosjekt Galleri Oslo presenteres kunstverk som er laget spesielt for stedet, og som på ulikt vis tematiserer bygget, fra de opprinnelige intensjonene og visjonene via dagens realitet til antydninger om andre fremtidige muligheter. Samtidig kan flere av verkene også leses i en kontekst utover Galleri Oslo.

Kunsten kan ellers beskues hver dag t.o.m. 4. mars.
Audiovisuelle verk er på samtidig som performace:

17/2 kl. 15 - 18, 22/2 og 1/3 kl. 20 - 21, 24/2 og 3/3 kl. 15 - 16.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Saturday the 17th of February an art project by 7 artists takes places in Galleri Oslo. The art project which includes sculptures, mixed media installations, drawn installations, video and performance will be exhibited until the 4 th of March.

 

When Galleri Oslo opened in 1989 the intention was that the 390 meter long indoor parade would inhabit a varied selection of businesses, restaurants and cafes with an emphasis on travel, leisure and entertainment. Today, 18 years later, most people associate Galleri Oslo and The Bus terminal, which resides below, with an indefinable thoroughfare from Grønland (Central east) to Oslo Central Station.

 

The reality is that Galleri Oslo has arrived at a function that is so different from the original intention and this has triggered an art project in the building. The involved artists also find a potential and a challenge in Galleri Oslo as a showroom for contemporary art as it is visited by thousands of people every day. Prosjekt Galleri Oslo presents art that is created especially for the site and that deals with the building in different ways, from the original intentions and visions through to today’s realities and futures possibilities.

 

The art pieces can also be contextualised outside of the framework of the building.